Wednesday, December 5, 2018

llythyr teulu

Mae'r amser wedi dod, sef amser creu llythyr teulu blynyddol at y perthnasau a ffrindiau. Fel arfer mae'r gŵr yn sgrifennu yn Saesneg gyntaf, yna bydda i'n sgrifennu yn Japaneg, nid cyfieithu'n llythrennol, ond ceisio cyfleu'r ystyr. Dan ni'n ceisio sgrifennu mor fyr â phosib oherwydd fydd neb eisiau darllen llythyr teulu hir. Dyma fo o'r diwedd. Mae'n edrych yn wych gyda digon o luniau, mae'n rhaid dweud!

No comments: