Tuesday, December 25, 2018

mab a roed i ni

Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr;
y rhai a fu'n byw mewn gwlad o gaddug dudew a gafodd lewyrch golau.
Canys bachgen a aned i ni,
mab a roed i ni....

Nadolig Llawen

No comments: