Saturday, December 22, 2018

goleuni yn y nos

Chwech o'r gloch y bore 'ma. Camais allan ar y dec cefn. Roedd yn dal yn nos, ond roeddwn i'n medru gweld yr ardd yn dda fel pe bai goleuni ymlaen. Hi oedd y rheswm - Lleuad Oer, sef y lleuad lawn ym mis Rhagfyr, yn yr awyr gorllewinol. Safais am funud i edmygu creadigaeth Duw.

No comments: