Tuesday, December 18, 2018

dan y wal

Aeth criw o artistiaid gan gynnwys fy merch i Ogledd Israel i greu murluniau ar y wal ffin saith mis yn ôl. Maen nhw newydd glywed mai dan y wal honno roedd Hezbollah wrthi'n palu twneli ers peth amser! Pe baen nhw wedi mynd at y wal gyda'r nos, efallai bod nhw wedi clywed y sŵn. Da iawn IDF am ddarganfod y twneli a'u gwrthweithio. Mae'r trigolion yn ddiogel am y tro, ond rhaid aros yn wyliadwrus.

No comments: