Friday, December 14, 2018

cerdd

Lluniodd fy merch gerdd er cof am y babi. Cyfieithais yn Gymraeg.

Mawr yw tallit fel arfer
ar ysgwyddau dyn sanctaidd
neu ganopi uwch ben y plant bach 
sydd yn tyfu fel Esther neu Manasseh.

Ond eith y tallit bychan â thithau 
o dan ddillad a rwygwyd
o dan ddagrau
at fynwes yr Un a oedd hefyd yn fabi diymadferth o'r blaen.

Ac felly, tallit bychan, hwyl fawr am y tro.

Na ddaw ef aton ni.
Ond pan ddatgloir llaw'r Tywysog Giât Aur,

fe awn ni at ef.

No comments: