Thursday, December 6, 2018

shamash

Cannwyll gynorthwyol ydy shamash. Hi sydd yn cynnau'r canhwyllau bob noson Hanukkah. Ac eto, dydy hi ddim yn cael ei chyfri ymysg yr wyth; dim ond rhoi golau iddyn nhw. Iesu ydy shamash, y wir oleuni a ddaeth fel gwas i weini.

"Ni ddaeth Mab y Dyn i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu."
"Myfi yw goleuni'r byd," meddai Iesu. "Ni fydd neb sy'n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni'r bywyd."

No comments: