Thursday, December 20, 2018

torri'r gwrychoedd allan

Diwreiddiwyd y gwrychoedd o gwmpas y dec cefn yr wythnos 'ma. Y gŵr a'u plannodd flynyddoedd yn ôl, ond roedden nhw'n tyfu'n rhy drwchus nes magu mosgitos ynddyn nhw. (Doedden ni ddim yn gwybod hyn tan yn ddiweddar.) Daeth Kurt â dyn arall gyda pheiriant mawr, torri'r gwrychoedd allan, a mynd â nhw i gwsmer arall sydd eu heisiau. Dim ond $250 a ofynnodd am yr holl waith; casglodd bedwar cwsmer a oedd angen y peiriant arnyn nhw fel bydden ni'n cael rhannu cost y peiriant am ddiwrnod.

No comments: