Monday, December 31, 2018

ar y diwedd 2018

Diolchgar dros ben ydw i am y fendith enfawr a dywalltodd fy Nuw arna i eleni eto. Mae'r rhestr yn hir iawn, ond dyma ddewis pum pheth, o'r gwaelod i'r brig.

5: Ces i gyfle i astudio daearyddiaeth y Beibl ar lein.
4: Dw i'n mwynhau'r cyfnod newydd wedi i'r gŵr ymddeol.
3: Mae fy iechyd yn ddigon sefydlog.
2: Mae fy chwe phlentyn i gyd yn rhodio yn y gwirionedd.
1: Maddeuodd Duw fy mhechodau drwy Iesu Grist, ac mae o'n paratoi lle i mi yn ei deyrnas dragwyddol.

No comments: