Wednesday, January 23, 2019

croeso'n ôl y ddau

Daeth y gŵr a'n merch ni (y drydedd) adref neithiwr wedi cael amser gwych mewn llefydd gwahanol, y gŵr yn Las Vegas (dim i gamblo ond mynychu cwrs) a'r ferch gyda'i chwaer yn Norman. Er fy mod i'n mwynhau'r tŷ distaw, roedd dipyn yn rhy ddistaw, a dweud y gwir! Dw i'n falch iawn eu gweld nhw. Dyma baratoi swper sydd yn ddiogel i fy merch sydd gan alergedd i amrywiaeth o fwyd - torth cig heb wy, blawd neu siwgr; reis gyda thyrmerig, garlleg, nionyn heb fenyn; llysiau plaen. Er fy mod i'n dweud fy hun, roedd popeth yn hynod o flasus.

No comments: