Monday, January 14, 2019

sgarff arall

Gorffennais sgarff arall, i ŵr fy merch hynaf. Gofynnodd hi i mi wneud un ar ei gyfer wedi gweld y sgarff a wnes i'w chwaer. Ac felly a fu. Cymrodd amser byr iawn - tra oeddwn i'n siarad gyda fy mam ar Skype ddeuddydd yn ôl, a dweud y gwir. Dw i'n crosio het i fam y gŵr rŵan. Rhaid gorffen cyn iddo fynd i'w gweld hi ddydd Iau.

No comments: