Friday, January 25, 2019

nyth wag eto

Aeth fy nhrydedd ferch yn ôl i Japan ddoe i ail gychwyn ei bywyd yno. Mae hi'n chwilio am waith newydd rŵan wedi gorffen ei swydd fel athro Saesneg. Mae hi eisiau defnyddio Japaneg mwy yn y gweithle. Mae cyfweliad sydd yn ei disgwyl, gwaith mewn siop te traddodiadol. Gan fod y siop mewn ardal dwristiaid, bydd cyfle iddi ddefnyddio ei sgil Saesneg a Ffrangeg hefyd. Gawn ni weld.

No comments: