Saturday, January 5, 2019

y cyntaf i adael

Gadawodd fy ail ferch adref ar ben ei hun i fynd yn ôl i Japan y bore cynnar. Roedd ganddi ond pythefnos o wyliau, a bydd hi'n dechrau ei gwaith yfory. Y peth olaf a wnaeth oedd dysgu ei chwaer iau sut i grasu bara banana yn ôl ei rysáit enwog (ymysg y teulu a'r ffrindiau.) Y tro nesaf y bydda i'n ei gweld hi bydd y Nadolig eleni.

No comments: