Monday, January 21, 2019

gwir ystyr "mae gen i freuddwyd"

"Un diwrnod bydd fy mhlant yn cael eu barnu yn ôl eu cymeriadau, nid lliw eu croen" - breuddwyd Martin Luther King Jr. 

Unrhyw liwiau'r croen - du, brown, gwyn, coch neu biws

Diwrnod MLK hapus.

No comments: