Friday, January 4, 2019

ffi glanio

Penderfynwyd dylai pawb sydd yn teithio i Fenis heb aros mewn llety dalu treth rhwng 2,50 a 10 Ewro. Mae'n hen bryd. (Mae'r twristiaid sydd yn aros yno'n talu'n barod, cofiwch.) Mae Fenis yn gorlifo gyda thwristiaid bob amser, ac mae gan lawer ohonyn nhw fymryn o barch tuag at y ddinas hardd ond fregus. Efallai na fydd y dreth yn lleihau nifer o dwristiaid, ond yn gymorth sylweddol ar gyfer y cynnal a chadw. (Diolch i BluOscar am ei air clên yn ei sylw!)

No comments: