Thursday, January 24, 2019

portread

Daeth y gŵr â llond cês o eiddo ei ddiweddar dad a oedd yn garej ei frawd. Yn ymysg sanau, lluniau ac offer, mae yna baentiad gwerthfawr, sef portread ohono fo a baentiwyd gan artist Almaenaidd pan oedd yn hogyn dwy flwydd oed yn yr Almaen. (Cafodd ei eni yno.) Roedd y portread ar wal tŷ ei rieni yn Hawaii am flynyddoedd, yna symudwyd i dŷ ei frawd pan aethon nhw ato fo bum blynedd yn ôl. 

No comments: