Saturday, January 19, 2019

llyfr yn y bwlch post

Ffeindiais lyfr yn y bwlch post ddoe. Trump's America gan Newt Gingrich gyda llofnod yr awdur! Anfonwyd gan Bwyllgor Gweriniaethwyr at y gŵr yn ddiolch am ei rodd. Dechreuais ei ddarllen ar yr unwaith. Mae'n ddiddorol o'r dudalen gyntaf fel nofelau T. Llew. Mae Gingrich yn crynhoi a dadansoddi beth sydd yn digwydd yn America wedi a chyn i Donald Trump gael ei ethol fel yr Arlywydd. I'r dim mae o! Dw i'n argymell y llyfr hwn i bawb. Mae'n hawdd ei ddarllen hefyd.

No comments: