Monday, January 7, 2019

swper

Mae gen i dri o blant adref o hyd wedi i fy ail ferch fynd yn ôl i Japan. Byddan nhw'n gadael cyn bo hir, ond dw i'n cael mwynhau eu cwmni am sbel. Mae gan fy nhrydedd ferch ofnadwy o alergedd bwyd, ond mae hi wedi dysgu sut i baratoi bwyd diogel a blasus bellach. Fe wnaeth swper hynod o flasus ddoe - pupur gwyrdd wedi'u stwffio gyda chig eidion, nionyn a quinoa.

No comments: