Tuesday, January 1, 2019

yr amser yn nesáu

Blwyddyn newydd arall - mae'r amser yn nesáu, yr amser y bydd Iesu Grist yn dod yn ôl i gasglu ei bobl a sefydlu ei deyrnas. Yn y cyfamser, dw i'n ceisio rhodio'n ffyddlon, un cam bach ar y tro.

Blwyddyn Newydd Dda i chi sydd yn glên iawn darllen y blog hwn. Gobeithio y cewch chi ddarganfod yr unig ffordd, gwirionedd, bywyd, goleuni, drws, hyn i gyd a mwy yn Iesu Grist, os nad ydych chi wedi gwneud eto.

No comments: