Tuesday, January 15, 2019

un o'r pedair

Cafodd fy merch hynaf (Juuri ydy ei ffugenw) ei chyflwyno fel un o'r pedwar artist benywaidd a greodd murluniau yn ardal Boston. Mae'r cyflwyniad yn swnio'n hynod o dda ac eithrio galwyd hi'n artist Japaneaidd. Cafodd ei geni a magu tan chwech oed yn Japan, ond mae hi'n byw yn America ers hynny gyda dwy ddinasyddiaeth. Mae hi wrthi'n cynllunio ei phrosiect nesaf ar hyn o bryd, sef murlun ar gyfer tŷ bwyta yn Tulsa.

No comments: