Tuesday, February 5, 2008

ffair wyddoniaeth

Roedd 'na ffair wyddoniaeth yn yr ysgol neithiwr. Roedd holl plant yr ysgol wedi bod wrthi'n gwneud arbrofion a phosteri. A dweud y gwir, mae'n amhosib i plant iau i wenud popeth ar ben eu hun. Maen nhw angen cymorth y rhieni bob tro. Felly roedd fy ngwr wedi bod yn brysur iawn penwythnosau'n ddiweddar. Mi naeth ein plant ni weithio ar foch cwta, ffa a "pedometer."

Mi gaethon ni swper "pot luck" hefyd. Mi nes i Foch yn y Blancedi. Cael noson o hwyl naethon ni beth bynnag. Ond y peth gorau oedd bod ffair wyddoniaeth ar ben (am eleni!)

No comments: