Tuesday, February 19, 2008

hen lyfr cymraeg

Mi ges i hen hen lyfr Cymraeg oddi wrth gyd-ddysgwr yn America, sef Hyfforddwr a Chyffes Ffydd gan Thomas Charles. Argraffwyd y llyfr yn Wrecsam yn 1874. Amryw o bobl oedd biau hwn ar ôl y llofnodion gan gynnwys Mr. William Ebenezer yng Nghaernarfon. Darn o hanes ydy hwn. Fedra i ddim credu bod fy ffrind wedi cael hyd iddo mewn siop lyfrau ail-law yn America.

2 comments:

Rhys Llwyd said...

Mae hwn yn hen lyfr gwych, clasur. Dwi wedi etifeddu hen gopi fy Nhadcu oedd yn Weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, eglwys Thomas Charles. Mae'n lyfr rhyfeddol ac yn rhoi cipolwg i ni ar gyfundrefn ffydd gynhwysfawr Cristnogion y bedwaredd ganrif a'r bymtheg.

Emma Reese said...

Mae'r Gymraeg yn eitha caled i mi wrth gwrs, ond mi hoffwn i geisio darllen y llyfr mor werthfawr.