Sunday, February 17, 2008

p'nawn sul

Mi es i a'r teulu i ffreutur y brifysgol am ginio. Doedd 'na ddim llawer o ddewis y tro ma. Mi ges i ddau ddarn o bitsa, hanner beigl a salad.

Roedd fy merch arall yn torri gwallt fy merch hyna a'i ffianse ar ôl ddwad adre. Mi aeth fy mab hyna i chwarae pêl-droed. Mi aeth fy ngwr i gyfarfod.

Mae'n anodd dysgu Cymraeg tra fydd y teulu wrthi'n gwneud wahanol pethau. Gobeithio ca i amser i wneud Uned 7, Cwrs Pellach heddiw.

No comments: