Friday, February 1, 2008

mae o'n dadlaith

Mi aeth y plant i'r ysgol heddiw wedi'r cwbl. Mi beidiodd yr eira neithiwr ac mae hi'n heulog ar hyn o bryd. Mae'r eira'n dadlaith yn gyflym. Roedd y plant yn edrych ymlaen at chwarae ynddo fo ar ôl dwad adre, ond mi gân nhw eu siomi.

Dydy hi ddim yn bwrw eira yma cymaint ag Indiana lle Zoe ( http://aderyncan.blogspot.com/ ) yn byw. Roedd yr ysgol yn cau'n aml iawn oherwydd yr eira yno. Doedd gynnon ni ddim garej pryd hynny, ac dw i'n cofio palu'n car ni allan o eira mawr cyn gyrru.

2 comments:

Zoe said...

Ond mae'r eira yn gogledd Indiana, dim lle dw i'n byw, yn anffodus. Does dim eira yn Bloomington. ):

Emma Reese said...

Dim eira yn Bloomington! Fedra i ddim coelio!