Thursday, February 14, 2008

gefeilliaid

Mi es i i'r dre i warchod plant bach bore ma. Doedd 'na ddim Cheetos y tro ma ond reis wedi'i ffrio oedd cynddrwg a Cheetos. Mi naeth y rhan fwya ohono fo syrthio i lawr ar y carped a chael ei sathru dan draed.

Roedd 'na ddwsin o blant gan gynnwys gefeilliaid del tua pedwar mis oed. Roedden nhw mor debyg i'w gilydd. Pan ddechreuodd un grio, dilynodd y llall. Mi ges i ddal un ohonyn nhw a'i bwydo. Mi roies i hi mewn siglen babi wedyn. Yna aeth hi i gysgu'n dawel.

No comments: