Friday, February 22, 2008

uned 7, cwrs pellach

Mi nes i yrru Uned 7 (mi fydda i, mi dala i, ayyb) at y tiwtor p'nawn ma. Dw i'n cael dysgu'n ddwys drwy'r cwrs ma. Mi fyddwch chi'n gweithio'n galetach os bydd eich tiwtor yn marcio'ch gwaith!

Gyda llaw, maen nhw wedi penderfynu pwy bydd yn dysgu cwrs Cymraeg Madog yn Iowa. Mi nân nhw gyhoeddi'r rhestr a phroffiliau y tiwtoriaid ymhen mis. Mi edrycha i ymlaen at wybod pwy fydd fy nghiwtor i. (A dach chi'n gwybod pwy dw i iso.)

No comments: