Wednesday, July 9, 2008

bertha

Mae hi'n mynd. Ac dw i'n falch. Un nerthol oedd hi (neu o) ond mae hi wedi colli ei nerth bellach fel does 'na ddim rhaid ei hofni. Faswn i ddim isio ei chyfarfod hi ar ffordd i Iowa.

Corwynt gynta yn y tymor 'ma ydy o.  Gobeithio na cheith o ei ddilyn gan Edward neu Jane.

2 comments:

Corndolly said...

Yn gyntaf, don i ddim yn siŵr am beth wyt ti'n sôn! Felly, diolch am y dolen! Yn ôl y geiriadur ar y BBC, 'Corwynt' ydy gair gwrywaidd ond i mi, benywaidd ydy hi, rhyw endid tymhestlog sydd cael stranc ar y byd. Ond fel ti, dw i'n falch bod o'n lleihau cyn dy daith.

asuka said...

na, gobeithio na ddaw dim i dorri ar draws d'amser yn iowa!