Saturday, July 5, 2008

tri swper


Mae'r gwr yn Fukuoka yn Ne Japan yn mynychu cynhadledd ar y hyn o bryd. Mae pobl y cwmni isio gwneud yn siwr fod o ddim yn llwgu. Felly ar ôl rhoi iddo pecyn bwyd arbennig (gweler y llun,) mi aethon nhw â fo i dyˆ bwyta ac yna i stondin bwyd enwog yn yr ardal na. Mi orffenyn nhw y trydydd swper am un o'r gloch yn y bore!

2 comments:

Corndolly said...

Hi Emma, mae 'na fwy o fwyd ar dy flog unwaith eto, a dw i ddim wedi bwyta fy mrecwast eto ! Mae'n edrych yn flasus iawn. Y tro nesaf rwyt ti'n gallu dod yma i Gymru, rhaid i ni geisio paratoi pethau fel hyn efo'n gilydd !! Mae'r Eisteddfod yn y Bala ym 2009, gyda llaw, Beth am ddod yma y pryd hwnnw??

Emma Reese said...

Ddim yn siwr. Gawn ni weld.