Monday, July 7, 2008

copa'r mynydd

Dyma'r blog newydd gan Corndolly, fy ffrind yng Nghymru. Mae gynni hi amser i sgwennu ei blog ei hun o'r diwedd wedi gorffen nifer mawr o arholiadau y coleg lleol. Dysgwraig awyddus ydy hi. Gobeithio gwnewch chi ymweld â'r blog yn aml. 

Gyda llaw, mi naethon ni ddechrau dysgu Cymraeg bum mlynedd yn ôl hyd yn oed yn yr un mis heb sylweddoli!

2 comments:

Corndolly said...

Mae'r cyd-ddigwyddiad yn anhygoel. Wir! Hefyd, wyt ti'n cofio sut oedden ni'n cyfarfod trwy rhyw Wefan, fedra i ddim cofio enw'r Wefan rŵan, ond doedd dim ond un person a oedd yn cysylltu efo fi. Ti oedd y person honno wrth gwrs. Diolch am wneud hynny yn y lle cyntaf. Ffrind arbennig o dda sy'n cadw fy ysbrydoliaeth yn fyw wyt ti, Emma. Diolch yn fawr iawn.

Emma Reese said...

Polyglot neu rywbeth oedd hi? Oedd yn ddwy flynedd yn ôl yn union. Diolch i titha!