Tuesday, July 8, 2008

porther y gwesty


Dyma borther y gwesty mae'r gwr yn aros yn Nagoya ynddo ar hyn o bryd. Dw i'n meddwl bod hi'n rhy fach i gludo bagiau trwm.

Mae gynno fo fwy o waith i'w wneud yn Japan ond mi neith y mab ddwad adre nos fory ar ei ben ei hun wedi treulio ychydig o ddyddiau efo fy mam.

3 comments:

Corndolly said...

Don i ddim yn sylwi mai merch ydy hi! Mae hi'n edrych fel bachgen bach, ond efallai bod hi'n gryfach nag ydy hi'n edrych.

Emma Reese said...

Gobeithio.

Szczeb said...

ongl newydd ar yr hen gwestiwn, "pa wr yw y porthor?"