Wednesday, July 30, 2008

llyfrau

Wedi gorffen adrodd hanes y cwrs Cymraeg, dw i'n barod i wneud rhywbeth arall. Mi nes i archebu bedwar o lyfrau gan y Gwales ac maen nhw yma.

Beti Bwt gan Bet Jones: 
Mi ddechreues i ddarllen hwn yn barod. Mae o'n ddiddorol er bod o ddim cystal â storiau Begw. Dydy'r dafodiaith ddim yn anodd.

Tyllau gan Louis Sachar, addasiad gan Ioan Kidd:
Mae'r nofel wreiddiol yn ddifyr dros ben. Mae'r fersiwn Cymraeg yn edrych yn addawol hefyd.

Charlie a'r Ffatri Siocled gan Roald Dahl, cafieithiad gan Elin Meek:
Mi nes i brynu hwn i gymharu'r ddau fersiwn.

Un Noson Dywyll gan T.Llew Jones:
Mae unrhyw nofel ganno fo i fod yn dda.

2 comments:

Corndolly said...

Hoffwn i ddarllen 'Charlie a'r Ffatri Siocled' hefyd. Rhaid i mi fynd i Wefan Gwales yn fuan, mae gen i arian pen blwydd fy mod i eisiau gwario ar lyfrau.

Emma Reese said...

Syniad da.