Tuesday, July 1, 2008

gwneud gorchuddion


Dw i wrthi'n gwneud gorchuddion stolau yn y gegin. Mae'r hen stolau'n edrych braidd yn drist yn ddiweddar ond dydy Wal-Mart ddim yn gwerthu gorchuddion. Ella bod well gynnyn nhw werthu stolau newydd yn hytrach na gorchuddion. Felly mae'r peiriant gwnio wedi bod yn brysur unwaith eto. Mae'r stôl yn edrych fel un newydd efo gorchudd newydd.

No comments: