Friday, July 25, 2008

cwrs cymraeg yn iowa, diwrnod 4 (16/7)
Roedden ni'n gwneud pethau eraill ar wahân i "gwrando a deall" bob dydd: llenwi blychau, cywiro gwallau, dysgu pwyntiau gramadegol. "Pwysleisio," "ydy/yw neu mae," "a neu y/yr" oedd rhai ohonyn nhw oedd yn arbennig o ddefnyddiol.

Mi aeth llawer o'r bobl ar wibdaith i weld "covered bridges" a lle geni John Wayne yn y p'nawn. Doedd gen i ddim diddordeb ynddyn nhw. Felly nes i aros i olchi'r dillad a sgwennu negesau e-bost at ffrindiau. 

Gad i mi sôn am un neu ddau o'r bobl nes i gyfarfod efo nhw ar y cwrs:

Rebecca: merch anhygoel - Dydy dallineb ddim ei hatal hi rhag cyflawni popeth mae he isio i'w wneud, sef coginio, dawnsio, teithio heb sôn am ddysgu Cymraeg yn rhugl. Efo'i ghyfrifiadur bach arbenning, mae hi'n medru darllen cyn gyflymed â'r bobl eraill. Mae hi'n dysgu'r deillion yn Canada.

Tom: dyn annwyl sy'n 90 oed - Mae o wedi mynychu pob cwrs Cymraeg ond un ers 30 blynedd. 

Deian ac Annette Evans (tiwtoriaid) : Gweinidog yn Tronto ydy Deian. Siriol, doniol a llawn o egni, roedd o'n arwain côr Madog. Mae o a'i wraig yn dwad o'r gogledd yn wreiddiol. Roedd yn hyfryd clywed Annette'n siarad efo'i hacen ogleddol. Mi naeth hi fy atogoffa i o Linda.

No comments: