Thursday, July 10, 2008

dim ond meddwl dw i

Mae gan y gwr ffrind sy'n athro optometreg yn Japan. Mi nes i glywed heddiw fod o wedi bod yng Nghaerdydd o'r blaen yn ymweld ag Adran Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd (yr unig adran optometreg yng Nghymru.) Mi gaeth o sioc clywed y bobl na'n siarad iaith arall a gweld arwyddion dwyieithog!
Gyda llaw oes unrhywun yn gwybod ydy Prifysgol Caerdydd isio athro optometreg arall?

4 comments:

asuka said...

rhyfedd genny' glywed y gwnelai caerdydd y tro iti! oni fyddai'n well gen ti 'sai fe'n cael swydd rywle mwy... gogleddol?

Emma Reese said...

Wel, dim ond yng Nghaerdydd mae adran optometreg yng Nghymru. Mae 'na un yn Manceinion yn y gogledd ond dw i ddim yn ffan o Life on Mars.

Corndolly said...

Ar ôl i mi ddarllen dy flog, es i i'r Wefan Prifysgol Gaerdydd. Roedd gen i syndod mawr faint o swyddi sydd ar gael yno ar hyn o bryd, ond dim byd i'w wneud efo Optometreg. Pam ydyn nhw'n chwilio am gymaint o bobl ar yr adeg pan mae llawer o swyddi yn Adrannau Addysg yn diflannu?

Emma Reese said...

Fedrai ddim ateb y cwestiwn na. Ydyn, mae 'na llawer o gwmniau a ffatrioedd wedi cau dros flynyddoedd yn ddiweddar yng Ngymru gan gynnwys Wigley's oedd yn arfer gwneud fy hoff mintys.