Friday, July 11, 2008

mwy o fwyd


Mae'n ddrwg gen i, Corndolly ond dyma lun bwyd eto. Ond fedri di ddim bwyta'r rhain achos mai cwyr ydyn nhw. Mae gan nifer o dei bwyta yn Japan yn gosod samplau cwyr wrth y drws blaen. Mi gewch chi benderfynu beth i'w fwyta cyn mynd i mewn, neu beidio mynd i mewn. Maen nhw'n edrych yn fwyd go iawn.

1 comment:

Corndolly said...

haha!! Rhaid i mi ddefnyddio'r geiriadur i ddarganfod beth ydy 'cwyr'. Dw i'n deall rŵan, ond ydyn, mae'n edrych fel bwyd go iawn.