Sunday, May 10, 2009

baner fach

Bydda i'n meddwl am fy mam a fy mam yng-nghyfraith ar Sul y Mamau a dweud y gwir. Ond wrth gwrs mai fi sy'n fam i fy mhlant hefyd a ches i anrhegion amrywiol gannyn nhw gan gynnwys cardiau ac addurniadau a wnaethon nhw. Hon ydy fy ffefryn (gan yr hogyn fenga.)

O.N. 
Dw i newydd gael cerdyn llun gan yr hogan hyna a'i gwr (a'u ci.) Dyma fo.

5 comments:

Linda said...

Ah...dyna lun hyfryd, a neges arbennig iawn .
Gobeithio y cefaist ti ddiwrnod wrth dy fodd !

Emma Reese said...

Do, diolch. Wnaethon ni fwyta allan, bwyd Tseineaidd.

asuka said...

mae e yn llun hyfryd! mae gen ti deulu "ffotojenig" iawn - ac un deallus hefyd, i wîtho mas ffordd ma cyfleu eu dymuniadau yn y gymraeg. da iawn nhw!

Emma Reese said...

Diolch! Dyma'r cerdyn Sul y Mamau a ges i erioed!

Corndolly said...

Mae'n wych i weld dy anrhegion o'r teulu. Rwyt ti'n dathlu Diwrnod y Mamau mewn mis gwahanol i ni. Ym Mis Mawrth ydy'r dathliad ym Mhrydain.