Saturday, May 2, 2009

arvo

Mae fy ngwr newydd adael am gynhadledd flynyddol ARVO (Association for Reseach in Vision and Ophthalmology) am wythnos. Yn Florida ceith hi ei chynnal eleni. Bydd yna 12,000 o bobl broffesiynol o ryw 40 o wledydd yn y byd.

Pam mod i'n sgrifennu am y pwnc braidd yn sych hwn? Dim ond un rheswm, hynny ydy mod i'n gobeithio y gwneith o gyfarfod rhai o Adran Optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd, yr unig brifysgol yng Ngymru sydd gan adran optometreg. Wrth gwrs mod i ddim yn gwybod bydd yna rai ohoni hi. Ond pwy a wyr?

Er mwyn tynnu sylw ohonyn nhw bydd fy ngwr yn gwisgo crys Bluebirds a brynes iddo yng Nghaerdydd ddwy flynedd yn ôl, rhag ofn, chwarae teg iddo!

Gawn ni weld.

No comments: