Friday, May 22, 2009

'a graduate' (sut mae dweud hwn yn gymraeg?)


Mae Brian, ffrind da fy mab hyna wedi graddio yn yr ysgol uwchradd heddiw. Roedd yna barti i ddathlu'r achlysur yn ei dyˆ heno, ac es i a'r teulu i gyd i'w longyfarch. Roedd y tyˆ yn dan ei sang. Mae fy nheulu'n dal yno ond es i adref yn gynnar (i sgrifennu fy mlog!)


3 comments:

asuka said...

llongyfarchiadau i bawb sydd newydd graddio / sydd ar fin graddio!

ie, sut rwyt ti'n gweud "a graduate"? mae graddedigion yn edrych yn neis, ond alli di weud y graddedig / y raddedig?\(--)/

Emma Reese said...

Oes gan unrhywun syniad?

Corndolly said...

Dw i wedi dysgu 'dyn sy'n graddio' ond dydy hyn ddim yn dwt iawn.