Monday, May 25, 2009

luckyDyma Lucky. Mae hi'n byw ar draws y stryd. Basai fy merch 15 oed yn gofalu amdani hi weithiau pan fasai'r perchenog i ffwrdd. Cath gyfeillgar ydy hi. Yn aml iawn baswn i'n gweld hi'n eistedd ar waelod y grisiau blaen. Y bore ma roedd hi wrth y drws blaen. Pan agores i fo, wnaeth hi ddod ata i a gadael imi dynnu lluniau ohoni hi hyd yn oed. Dwedes i, "bore da. Sut wyt ti?" ac fy ateb wnaeth hi!

2 comments:

Linda said...

Cath ddel a chyfeillgar....ac yn deall Cymraeg hefyd :)

Emma Reese said...

Ia wir. Drueni nad ydy pob cath yn y stryd mor gyfeillgar â hi!