Wednesday, May 6, 2009

teimlo'n braf

Am y tro cynta ers dechreues i "Tai Chi" pedwar mis yn ôl, roeddwn i'n teimlo mor braf ar ôl y dosbarth. Teimladau hollol newydd ydyn nhw. Roeddwn i wedi blino'n braf fel taswn i wedi cerdded am filltiroedd. Hwyrach mai dyna'r hyn Mr. Wu, y tiwtor yn sôn amdano'n aml:

"Peidiwch ddefnyddio'ch nerth. Gadewch eich egni tu mewn lifo drwy'ch cyrff, o'ch traed i'ch dwylo."


No comments: