Saturday, May 23, 2009

i 'out west'
Dw i a'r gwr newydd ddod yn ôl o dyˆ bwyta bach o'r enw Out West Cafe yn y dref i ddathlu'n penblwydd priodas. Ces i gig eidion a llysiau, caeth y gwr gig moch a llysiau. I bwdin, rhannon ni 'apple dumpling.' Roedd popeth yn flasus iawn, yn enwedig y pwdin. Roedd yna afal bach cyfan mewn pastai boeth efo syryp ar ei phen. Dyma'r tro cynta i ni fynd yno wedi clywed canmoliaeth gan ffrind. Roedd o'n well o lawer na'r disgwyl a dweud y gwir. Dw i'n siwr y byddan nhw'n ein gweld ni eto cyn hir.

Fflat Huw Puw yn hwylio
Dafydd Jones yn rhiffio
Huw Puw wrth y llyw 
yn gweiddi Duw a'n helpo


2 comments:

asuka said...

hwrê a llongyfarchiadau!

mmm. wi moyn twmplin fale.
(^~^) (^~^) (^~^)

Emma Reese said...

Diolch!