Sunday, May 24, 2009

gweini coffiMae Evelyn ar ei gwyliau'n ymweld ei pherthnasau ar draws UDA. Gofynodd hi imi weini yn ei lle am ddau fis. A dyma fi'n gweini coffi, llefrith, sydd oren a bisgedi efo Treda, y ddynes arall yn ystod yr amser coffi rhwng yr ysgol Sul a'r oeddfa. Mae'n hwyl a dweud y gwir gweini a chyfarch y bobl wrth iddyn nhw ddod at fwrdd y gegin.

No comments: