Friday, August 28, 2009

beddgelert (31/7/09)
Pentref bach twt gyda llu o dwristiaid ydy Beddgelert. Does yna ddim llawer i'w weld ond 'Bedd Gelert' a'i gerflun. Ond mae llwybrau cerdded braf a gwastad. Treuliais ryw awr yn mwynhau'r llwybrau ar hyd Nant Colwyn wedi cael map y pentref gan ddynes yn y ganolfan groeso (fy hoff le i gael sgwrs Gymraeg sydyn lle bynnag awn i.)

Yn ôl i Lanberis ar fws Sherpa yrrwyd gan Gymro Cymraeg siriol. Prynais salad blasus yn Hotshop a'i fwyta o flaen y teledu. Y rhaglen? Yr Eisteddfod! Y diwrnod cyntaf! Hwrê! Mae bwyd y siop yn ardderchog a rhesymol gyda llaw. Ces i 'fish burger' gorau ges i erioed yna.

No comments: