Thursday, August 20, 2009

yr amgueddfa lechi (27/7/09)

Ces i gip ar ddiwydiant llechi Cymru. Es i ar wibdaith sydyn dywyswyd gan Peredr, un o'r seiri coed yna. (Roedd o'n siarad Saesneg oherwydd bod dau o'r grwp ddim yn siarad Cymraeg.) Gweles i o'r olwyn ddwr fwyaf ym Mhrydain i'r ffowndri ac efail y gof a ballu. Roedd yna arddangosiad hollti llechi hefyd. Gellir hollti llechfaen yn haenau mor hawdd. Cau Chwarel Dinorwig oedd thema'r arddangosfa. Dyma un o'r cerddi ar y wal:

Y corn fydd yn ddistaw a segur y gêr,
Ni chlywir y clocsan fyth eto'n Llanber - Twm Bethel

No comments: