Friday, August 14, 2009

o tulsa i lanberis


Cyrhaeddes i faes awyr Manceinion o Tulsa am 8.30 yn y bore ar 25 Gorffenaf. Er bod yr awyren yn hwyr ac fedrwn i ddim cysgu o gwbl, roeddwn i'n llawn cyffro a disgwyliad. Mae'r maes awyr yma'n llai a hynod o hwylus na Heathrow. Es i'n syth i'r orsaf drên i fynd i Fangor. 

Roedd y trên o Gaer i Gaergybi yn llawn dop ac dyma boeni byddai pawb yn mynd i Lanberis efo fi! Ond dim ond ddwy ferch a aeth ar y bws wedi'r cwbl. Ar ôl camu allan o'r orsaf a gweld y dref gyfarwydd, fedwn i ddim peidio â gwenu a meddwl, "dyma fi, Gymru, unwaith eto!"

Roedd hi'n ddiwrnod arbennig o braf ac roeddwn i'n medru gweld y golygfeydd bendigedig oddi ar y bws. 

Llanberis! O'r diwedd!

Doedd gen i ddim syniad bod yna dri syfle bws yn Llanberis. Disgynnes i wrth yr un pellaf o fy llety digwydd bod ac roeddwn i'n gorfod cerdded yn ôl tuag at ganol y dref. Ond lle yn union mae'r gwely a frecwast?

No comments: