Wednesday, August 26, 2009

Nia (30/7/09)
Person arall oeddwn i'n edrych ymlaen yn arw at ei chyfarfod oedd Nia, fy nhiwtor Cwrs Cymraeg Trwy'r Post. Dw i wedi bod yn gwneud dau gwrs ers blwyddyn a hanner. Mae Nia'n barod i helpu bob tro ac mae ei geiriau clên wedi bod yn fy nghalonogi i ers y dechrau. Roedd hi'n arbennig o wych cael gweld hi wyneb yn wyneb. Hefyd mae ei Chymraeg mor ddylanwadol fel bod fy ngoslef wedi cael ei heffeithio'n braf wrth siarad â hi!

Wedi fy nhywys i yn ei gwaith, Ysgol Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor yn fy nghyflwyno i'w chydweithwyr a dangos ei swyddfa, aeth Nia â fi adref a choginio cinio blasus. Aeth Sharron, un o'i ffrindiau gyda ni. Ces i amser bendigedig gyda nhw.

Ar ôl cinio, aeth Nia a fi i gerdded o gwmpas Bangor. Roedd hi'n ddiwrnod braf arall ac yn hyfryd gweld y golygfeydd gwych a'r brifysgol. Yna daeth hi â fi'n ôl i Lanberis yn ei char drwy Ddeiniolen. Safon ni am funudau ar ben y bryn i ryfeddu at olygfa odidog tua Llyn Padarn a Llanberis.

No comments: