Saturday, August 22, 2009

diwrnod gwlyb iawn iawn (28/7/09)Roedd hi'n bwrw bron bob dydd yn Llanberis. Ond wnaeth y glaw ddim rhwystro i mi fynd allan neu fyddwn i'n gorfod aros yn fy llofft am yr wythnos gyfan. Felly i ffwrdd â fi i Gaernarfon ar y bws.

Y lle cyntaf oeddwn i eisiau ei weld oedd swyddfa Dafydd Hardy, asiant tai. Clywais fo'n siarad â Beti George ar Radio Cymru am ei fywyd ac am yr oriel yn ei swyddfa fo yng Nghaernarfon. Dim ond ychydig o luniau oedd yna am y tro, ac doedd y ddynes sy'n gyfrifol am yr oriel ddim yno gwaetha'r modd. Roeddwn i'n cerdded o gwmpas y dref ond aeth y glaw oer mor drwm fel mod i'n penderfynu dod yn ôl.

Beth ga i wneud yn y prynhawn mor wlyb? Dyma fynd i lyfrgell fach Llanberis. Roeddwn i eisiau gwybodaeth am sesiwn dawnsio gwerin beth bynnag. Gwnaeth Rhian, y llyfrgellydd glên yn fy helpu. Er bod yna ddim byd ar gael ar y pryd, ges i hyd i rywbeth gwych, sef nofel T.Llew sydd allan o brint bellach, "Corn, Pistol a Chwip." Hwrê!

No comments: