Sunday, August 16, 2009

swper (25/7/09)Es i i Pete's Eat am swper y noson honno. Roedd yna hogyn yn ei arddegau tu ôl y cownter oedd yn cymryd archebion. Doedd o ddim yn edrych fel Cymro Cymraeg yn fy nhyb i ond rhoes i fy archeb yn Gymraeg rhag ofn. Ces i fy synnu felly yn clywed o'n ateb yn Gymraeg. Gwnaeth y profiad i mi fod yn fwy penderfynol o gychwyn pob sgwrs yn Gymraeg, hynny ydy, sgwrs gyda'r bobl leol.

Tra oeddwn i'n bwyta caws ffacbys a bara menyn, daeth gwraig ata i a dechrau siarad Cymraeg. Dysgwraig oedd hi, ac welodd hi fy nghrys T "Siaradwch Gymraeg â fi!"

Ar ôl swper, es i'n nôl i fy llofft ac ymlacio o flaen y teledu. S4C! Hwrê! Byddwn i'n cael frechdannau, iogwrt, ffrwythau a ballu o Siop Spar i swper yn aml wrth edrych ar S4C o hynny ymlaen.

No comments: