Friday, August 21, 2009

cadi! (27/7/09)


Curadur yr amgueddfa lechi ydy Cadi Iolen. Y hi gynheuodd fflam o ddiddordeb yn Llanberis yndda i pan welais i hi ar y we. (Roedden ni'n cael gweld rhaglenni S4C ar y we yn y ddyddiau gynt.) Roedd hi'n sôn am yr arddangosfa yn ei Chymraeg mor ddeniadol, ac dechreuais i feddwl am fynd i Lanberis lle siaredir tafodiaith Cadi. Sgrifennais i ati hi sawl tro a chael ateb moesgar bob tro.

Tra oeddwn i yn siop yr amgueddfa, gofynais i wrth wraig y siop am Cadi, ac daeth hi i fy ngweld i! Mae hi'n glws a chlên ac mae ei Chymraeg mor hyfryd. Mae arna i ofn mod i ddim yn medru dweud llawer.

Wrth gwrs mod i wedi mwynhau golygfeydd gogoneddus, llwybrau cerdded gwych Llanberis heb sôn am gyfarfod y bobl leol glên, ond dechreuodd Cynllun Llanberis ^^ oherwydd Cadi.

No comments: