Saturday, August 29, 2009

gwnewch bopeth yn gymraeg (1/8/09)Llnau'r llety yn yr achos hwn. Wedi gweld bron popeth i'r twristiaid oeddwn i eisiau ei weld yn Llanberis a'r cyffiniau, dyma ofyn i Carol oes yna gyfle i mi helpu rhywun yn y dref yn gwneud pethau cyffredin, y gwaith tyˆ er enghraifft (yn Gymraeg wrth gwrs.) Wedi'r cwbl, yn y bobl roeddwn i'n ymddiddori mwy nag yn y golygfeydd er pa mor ryfeddol ydy'r olaf.

Dwedodd hi fyddwn i'n medru llnau'r llety gyda Eira, y ddynes fyddai'n gwneud y gwaith! Hwrê! Dyma gychwyn glanhau'r ystafelloedd molchi, hwfro ystafelloedd gwely gyda hi a chael sgyrsiau gwych tra oeddwn ni'n cael hoe fach. (Roedd y 'bath mousse' yn gweithio'n dda.)

Unwaith, cludais bentwr o'r dillad gwlâu a thaweli i'r siop olchi agos. Braf oeddwn i'n teimlo ymysg y twristiaid ar y stryd. Roddwn i'n teimlo fel taswn i'n perthyn i'r dref fach yn hytrach na dim ond cael blas ar Lanberis yn arwynebol fel dwrist.

Dw i ddim yn ymhyfrydu mewn gwneud y gwaith tyˆ fel arfer ond mae'n wych os ca i wneud o yn Gymraeg!

2 comments:

Corndolly said...

Bydda i'n hapus i siarad Cymraeg â thi yma tra dy fod i'n glanhau'r tŷ, os oes gen ti ddiddordeb !!

Emma Reese said...

: )