Wednesday, August 19, 2009

swyddfa'r post (27/7/09)Roeddwn i'n meddwl mai'r Cymry oedd y gwesteion newydd yn y llety wrth eu clywed nhw drwy drws fy llofft. "Bore da!" meddwn i'n awchus wrthyn nhw felly bore wedyn yn yr ystafell fwyta. - Saib - Saeson oedden nhw wedi'r cwbl!

Mae gan Lanberis swyddfa'r post twt. Awn i yno i bostio cardiau post at y teulu a ffrindiau sawl tro. Maen nhw'n gwerthu pethau rhyfedd hefyd, gwair a naddion pren i anifeiliad bach! Tynnes i lun ohonyn nhw tra oedd plentyn bach yn syllu arna i'n methu deall pam ar y ddaear oeddwn i'n tynnu llun o bethau mor gyffredin!

Ac dyma Malcom, dyn post clên Llanberis wnaeth gludo fy nghardiau post.

No comments: